fbpx

Защита на лични данни

Правила и становище по отношение на Защита на личните данни

Данни за дружеството: „Даза Ивент“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 203668697, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район р-н Красно село, ул. „Райко Жинзифов“ № 20, представлявано от Благослава Драганова – Управител. Удостоверение № 420509, издадено от Комисия за защита на личните данни. Телефон за връзка: 0887915647

„Даза Ивент“ ООД като оператор на сайта yummycooking.bg не събира лична информация без Ваше знание и съгласие!

 1. Конфиденциалност

  „Даза Ивент“ ООД събира Вашата лична информация като име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, за да послужи за управление на поръчки, доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги и се предоставя от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в сайта.

Също така „Даза Ивент“ ООД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за сайта.

Под понятието „лична информация“ се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лична информация представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

„Даза Ивент“ ООД разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички потребители и гарантираме, че Вашите лични данни са защитени.

„Даза Ивент“ ООД защитава Вашите лични данни добросъвестно. Събраните лични данни се обработват и използват в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните.

При регистрация в сайта за извършване на покупка и попълването на формуляри с лична информация, потребителите  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на „Даза Ивент“ ООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани за:

– да Ви предоставяме стоки и услуги;
– да Ви предоставим персонализиран уебсайт;
– да управлявате всички регистрирани профили, които държите с нас;
– да потвърдите самоличността си;
– за предотвратяване на престъпления и измами, разкриване и свързани с тях цели;
– с вашето съгласие, да се свържем с Вас по електронен път за промоционални
оферти и продукти и услуги, които според нас биха ви заинтересували;
– за целите на проучването на пазара – за по-добро разбиране на вашите нужди;
– да се даде възможност на Даза Ивент ООД да управлява взаимодействието с
клиентите ви; и когато имаме законно право или задължение да използваме или
разкриваме вашата информация (например във връзка с разследване от публичен
орган или при съдебен спор).
– маркетинг

2. Промоционални комуникации

Даза Ивент ООД използва вашите лични данни за електронни маркетингови
цели (с ваше съгласие) и може да ви изпрати поща, за да ви информира най-актуалните оферти на Даза Ивент ООД .
Даза Ивент ООД  има за цел да ви
запознае с продуктите и услугите, които  са от интерес за Вас и са валидни за Вас като индивидуални.
Имате право да се откажете от получаване на промоционални съобщения по всяко време, като:
1. промяна на маркетинговите
предпочитания чрез аканунта на Даза Ивент ООД
2. използване на простата връзка за
„анулиране“ в имейли или на номера „STOP“
за текстове; и / или
3. да се свържете с Даза Ивент ООД чрез контактните канали, посочени в настоящата Политика.

 1. Споделяне на данни с трети страни
  За да ви предоставим някои услуги, може да се наложи да споделяме вашите лични данни с някои от нашите партньори. Те включват доставчици на ИТ, доставка и маркетинг.
  Даза Ивент ООД дава възможност на доставчиците на услуги да обработват
  вашите лични данни, само когато потвърдим, че те прилагат съответните мерки за защита на данните и сигурност. Ние също така налагаме договорни задължения към доставчиците на услуги,
  свързани със защитата и защитата на данните, което означава, че те могат да използват вашите данни само за предоставяне на услуги на Даза Ивент ООД и на вас и за никакви
  други цели.
  Други трети страниОсвен нашите доставчици на услуги, Даза Ивент ООД няма да разкрива вашите лични данни на трети лица, освен посочените по-долу. Никога няма да продаваме или да даваме под наем нашите
  клиентски данни на други организации за маркетингови цели.

  Може да споделяме вашите данни с:

  – нашите внимателно подбрани партньори,
  които предлагат на марките продукти и
  услуги на Даза Ивент ООД, ако имаме вашето съгласие
  за това;
  – правителствени органи, регулатори, правоприлагащи органи, съдилища и застрахователи, от които се изисква да:
  – да спазваме нашите правни задължения;
  – да упражняваме нашите законни права
  (например в съдебни дела);
  – за предотвратяване, разкриване,
  разследване на престъпления или
  съдебно преследване на нарушители; и
  – за защита на нашите служители и
  клиенти.

  4. Международни трансфери

  За да ви доставяме продукти и услуги, понякога е необходимо Даза Ивент ООД да сподели вашите данни в Европейското икономическо пространство.
  Ако това се случи, ще гарантираме, че трансферът ще бъде в съответствие със
  закона за защита на данните и всички лични данни ще бъдат защитени. Нашата
  стандартна практика е да използваме „стандартни клаузи за защита на данните“, които са одобрени от Европейската комисия за такива трансфери. Тези клаузи могат да бъдат
  достъпни тук.

  5. Срок на съхранение на вашите данни

  Ние няма да запазим данните Ви по-дълго от необходимото за целите, посочени в
  тези правила. Различни периоди на запазване важат за различни видове
  данни, но най-дългата, която обикновено държим личните данни, е 6 години.

 

 
 

Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Използваме бисквитки, за да ви осигурим безпрепятствено и удобно използване на сайта. С последващо използване на страницата, се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Затвори